Оферта

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Викладений нижче текст Договору,  адресований всім без виключення фізичним та/або юридичним особам (надалі – Покупець)  і є офіційною публічною пропозицією (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України) суб’єкта підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця _______________, який діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № _____________ від ________ року (надалі по тексту – Продавець), укласти даний договір публічної оферти (надалі по тексту – Договір) на викладених нижче умовах.

Умови даного Договору регулюють взаємовідносини Продавця і Покупця та визначаються Цивільним кодексом України, законом України «Про захист прав споживачів», Правилами продажу Товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 №103, та іншими нормативно-правовими актами.

Договір вважається укладеним в порядку ст. 642 Цивільного кодексу України і набуває сили договору приєднання відповідно до ст. 634, а факт здійснення покупцем замовлення в усній (по телефону) або письмовій (через сайт або електрону пошту) формі та отримання даного замовлення Продавцем є повним та безперечним прийняттям Покупцем всіх умов Договору та Політики конфіденційності, яка є невід’ємним додатком до даного Договору, без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт).  Надалі по тексту Договору Продавець і Покупець також називаються разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона.

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями,  необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.

1.2. Приймаючи умови даного Договору, Покупець підтверджує, що:

– на момент купівлі Товару йому виповнилось 18 років;

– інформація, що надається під час замовлення Товарів, є правильною та актуальною;

– надана контактна інформація може бути використана з метою повідомлення про зміни в роботі, акційні пропозиції чи надання іншої інформації, пов’язаної з діяльністю Продавця.

1.3. Чинна версія даного Договору завжди розміщена на Сайті Продавця і в обов’язковому порядку є доступна для ознайомлення Покупцю до моменту здійснення ним акцепту умов Договору.

1.4. Цей Договір регулює купівлю-продаж в інтернет-магазині та/або на Сайті, в тому числі:

– добровільний вибір Покупцем Товару;

– самостійне оформлення Покупцем замовлення на Сайті;

– оплата Покупцем замовлення, оформленого на Сайті;

– виконання і передача замовлення Покупцю у власність на умовах цього Договору.

 

 1. ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ

2.1. Акцепт – прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо придбання Товару, асортимент та детальна інформація про який міститься на сайті ______________, шляхом додавання його у віртуальний кошик та відправлення замовлення Продавцю.

2.2. Сайт – сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет під доменним ім’ям ____________, створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця з запропонованим Продавцем описом Товару на фотознімках, за допомогою мережі Інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром – дистанційним засобом продажу товару.

2.3. Товар – страви та напої, які пропонуються до продажу, відповідно до асортименту та цін, зазначених на Сайті.

2.4. Замовлення – належно оформлена заявка Покупця на купівлю Товарів, що адресується Продавцю.

2.5. Покупець — фізична або юридична особа, яка отримує від Продавця Товар та послуги згідно умов цього Договору.

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Предметом цього Договору є купівля-продаж та доставка Товару, розміщеного на Сайті на умовах, на визначених даним Договором.

 

 1. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Замовлення Товару здійснюється Покупцем через оператора за номером  телефону: +380________ або самостійно на Сайті.

4.2. Замовлення Продавцем приймаються щодня без перерви і вихідних з _____ до _____..

4.5. Замовлення вважається оформленим та прийнятим до виконання Продавцем у випадку, коли:

4.5.1. після завершення Покупцем дій по оформленню замовлення на Сайті, оператор Продавця у телефонному режимі зв’яжеться із Покупцем, за необхідності уточнить деталі замовлення, та підтвердить Покупцю про прийняття відповідного замовлення до виконання;

4.5.2. після здійснення Покупцем замовлення у телефонному режимі, оператор Продавця усно підтвердить Покупцю про прийняття відповідного замовлення до виконання.

4.6. У випадку, якщо оператор Продавця не підтвердить Покупцю про прийняття відповідного замовлення до виконання, таке замовлення вважається неоформленим та не підлягає виконанню Продавцем.

4.7. Покупець несе повну відповідальність за правильність та достовірність даних, вказаних ним при оформленні замовлення.

4.8. Продавець зобов’язується надати Покупцю усю інформацію, що пов’язана з Товарами, оформленням та виконанням замовлення, та є необхідною для здійснення вибору та оформлення замовлення.

 

 1. ДОСТАВКА ЗАМОВЛЕННЯ

5.1. Товар доставляється Продавцем або шляхом самостійного вивозу із місця видачі замовлення. При неможливості зв’язатися з Покупцем за вказаним ним при здійсненні замовлення номером телефону, Замовлення вважається анульованим.

5.2. Самостійний вивіз здійснюється Покупцем із місця видачі замовлення, вказаного оператором Продавця під час підтвердження Замовлення.

5.3. Режим роботи Продавця та час доставки зазначаються на Сайті.

5.4. Затримки у доставці Товарів можливі за умови настання непередбачених обставини, що сталися не з вини Продавця.

5.5. Доставка Замовлення Покупцеві здійснюється Продавцем на адресу, вказану під час оформлення Замовлення.

5.6. Право власності на Товар, а також ризик його випадкового пошкодження чи втрати переходять до Покупця з моменту передачі Товару.

5.7. При прийнятті Замовлення, Покупець зобов’язаний перевірити Товар на відповідність замовленому та цілісність упаковки. У разі відсутності претензій до доставленого Товару, Покупець приймає Товар. Прийняття Товару Покупцем свідчить про те, що претензій до Товару не заявлено і Продавець повністю та належним чином виконав свій обов’язок щодо передачі Товару.

 

 1. ВАРТІСТЬ ТОВАРУ ТА ДОСТАВКИ, ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1. Вартість Товару вказується в українській національній валюті – гривні.
6.2. Загальна вартість Замовлення складається з вартості усіх Товарів, зазначених у підтвердженому оператором Продавця Замовленні Покупця, з урахуванням актуальної на час оформлення Замовлення вартості цих Товарів, вказаної на Сайті, усіх податків та зборів, а також з вартості доставки Товарів.

6.3. Вартість доставки вказується на Сайті.

6.4. Загальний строк доставки адміністративно-територіальних в межах міста Львів не може перевищувати 2 (двох) днів.

6.5. Оплата вартості доставки здійснюється Покупцем службі доставки (компанії-перевізнику) самостійно, згідно діючих тарифів.

6.6. Загальна вартість Замовлення повідомляється оператором Продавця Покупцеві при оформленні Замовлення.

6.7. Розрахунки між Сторонами здійснюються в готівковій формі при отриманні замовлення або в безготівковій формі шляхом внесення оплати за допомогою сервісу LiqPay або при отриманні замовлення через термінал.

6.8. Оплата Товарів здійснюється в національній валюті України.

6.9. У випадку, якщо Покупцем було обрано безготівкову форму оплати вартості Замовлення, Товар передається Покупцю лише за умови оплати повної вартості Товару. У такому випадку оплата вартості Товару вважається здійсненою в момент зарахування відповідних грошових коштів на рахунок Продавця.

6.10. Продавець має право зупинити виконання Замовлення та/або скасувати Замовлення в односторонньому порядку у випадку невиконання або неналежного виконання Покупцем обов’язку з оплати відповідного Замовлення.

6.11. Вартість та асортимент Товарів на Сайті можуть бути змінені Продавцем на власний розсуд в будь-який час без необхідності повідомлення про це Покупця. При цьому, вартість Товарів, що вказана на Сайті на час оформлення конкретного Замовлення, є актуальною для оформлення цього Замовлення.

6.12. У разі одностороннього розірвання Договору Покупцем оплата не повертається.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

7.1. Продавець зобов’язаний:

7.1.1. надати для ознайомлення Покупцю цей Договір шляхом публікації на Сайті;

7.1.2. надати Покупцю Товар/послуги згідно переліку на Сайті;

7.1.3. у разі придбання Покупцем непридатного харчового продукту Продавець зобов’язаний замінити його на харчовий продукт, який є придатним до споживання, або повернути Покупцю сплачені ним кошти. Товар належної якості поверненню не підлягає.

7.2. Продавець має право:

7.2.1. не надавати послуги до моменту здійснення оплати Покупцем;

7.2.2. вносити в односторонньому порядку зміни в цей Договір, в тому числі і в діючі ціни на послуги, з попередньою їх публікацією на Сайті;

7.2.3. частково або повністю призупинити надання послуг у разі неможливості виконання послуг у зв’язку з відсутністю товару на складах або іншими складнощами;

7.2.4. не публікувати коментарі Покупця.

7.3. Покупець зобов’язаний:

7.3.1. ознайомитись з інформацією про Товар, яка розміщена на Сайті;

7.3.2. самостійно оформити замовлення на Сайті;

7.3.3. дотримуватися умов цього Договору;

7.3.4. при заповнені заявки повідомляти (власноруч вносити) достовірні персональні дані і відомості.

7.4. Покупець має право:

7.4.1. користуватись послугами згідно умов даного Договору;

7.4.2. вимагати від Продавця виконання вимог даного Договору;

7.4.3. публікувати свої коментарі.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством та цим Договором.

8.2. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання придбаних ним Товарів.

8.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством України.

8.4. Продавець розглядає претензії Покупців протягом 30 (тридцять) робочих днів з моменту отримання таких претензій.

8.5. Покупець несе відповідальність за правильність внесених даних до форми Замовлення.

 

 1. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1 Всі спірні питання, які можуть виникнути щодо цього Договору або у зв’язку з його виконанням Покупець та Продавець вирішують шляхом проведення переговорів. Досудовий порядок врегулювання спору є обов’язковим.

9.2. Всі спірні питання розглядаються за наявності письмової претензії, що направлена рекомендованим листом засобами поштового зв’язку.

9.3. У випадку, якщо Покупець та Продавець не зможуть досягти згоди по спірним питанням шляхом переговорів, ці питання підлягають вирішенню згідно з діючим законодавством України.

 

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір вважається укладеним в момент завершення оформлення Замовлення Покупцем та підтвердження прийняття Замовлення до виконання Продавцем.

10.2. Договір діє до повного виконання Сторонами всіх умов цього Договору.

 

 1. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

11.1. Жодна зі Сторін не відповідає за невиконання, несвоєчасне або неякісне виконання якого-небудь зобов’язання за цим Договором, якщо вищезгадане невиконання, несвоєчасне або неякісне виконання обумовлене обставинами, що перебувають за границями розумного контролю та волі Сторін (форс-мажор). Форс-мажорними визначаються в ст.14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні».

 • Сторона, що потерпіла від форс-мажорних обставини, повинна негайно, але не пізніше, ніж через три робочі дні, довести до відома в письмовій формі іншу Сторону про призупинення дії зазначених обставин.
 • Результатом виникнення форс-мажорних обставин є продовження строку виконання зобов’язань або терміну дії Договору на час їх продовження, якщо Сторони не вирішать інакше.
 • Якщо форс-мажорні обставини тривають більше ніж два місяці поспіль, кожна Сторона має право відмовитися від цього Договору шляхом письмового повідомлення іншої Сторони.

 

 1. ІНШІ УМОВИ

12.1. Уся текстова інформація та графічні зображення, що розміщені на Сайті є власністю Продавця.

12.2. Сайт може бути тимчасово частково або повністю недоступний внаслідок проведення технічних, профілактичних або інших робіт, або з будь-яких інших причин технічного характеру.

12.3. З усіх питань, які не передбачені умовами цього Договору, Покупець та Продавець керуються чинним законодавством України.

12.4. У випадку встановлення особливих умов стосовно асортименту, вартості Товарів, інших умов замовлення у зв’язку з проведенням акцій, тощо – такі дії не будуть вважатися порушенням п. 2 ст. 633 Цивільного кодексу України.

13.5. Оформляючи замовлення незалежно від способу оформлення (усно по телефону чи в електронній формі на Сайті) Покупець підтверджує наступне:

– Покупець ознайомлений з умовами цієї пропозиції (оферти) укласти Договір та акцептує їх, надає згоду на обробку персональних даних та погоджується з політикою конфіденційності Продавця у повній мірі та беззастережно;

– Покупець ознайомлений та погоджується з асортиментом та вартістю Товарів, умовами їх оплати та доставки, іншими умовами купівлі-продажу Товарів, зазначеними на Сайті;

– усі надані Покупцем при оформленні замовлення дані (перелік Товарів, свої персональні дані, адресу доставки, номер телефону тощо) є актуальними та повними. Покупець надав усі необхідні деталі замовлення стосовно асортименту, кількості Товарів, тощо, які мав намір надати, під час оформлення Замовлення. Внесення змін до Замовлення або відмова від Замовлення після його підтвердження не допускається.

 

ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 

Відзначивши пункт на сторінці реєстрації «Я згоден на збір та обробку моїх персональних даних» Користувач – суб’єкт персональних даних надає свою безумовну згоду на збір і обробку персональних даних відповідно до нижчезазначених умов.

Дана Згода дійсна для використання персональних даних Користувача відповідно до Закону України від 01 червня 2010 року № 2297-VI «Про захист персональних даних».

Відзначивши пункт на сторінці реєстрації «Я згоден на збір та обробку моїх персональних даних» Користувач  підтверджує, що повідомлений та згодний з наступним:

 1. Власник здійснює обробку персональних даних Користувача будь-якими способами з метою реєстрації Користувача в базі персональних даних Власника, а також для отримання Користувачем рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші, іншої інформації про діяльність Власника.
 2. Власник здійснює збір та обробку персональних даних Користувача, серед яких можуть бути наступні персональні дані:
  а) прізвище, ім’я та по батькові;

б) телефон, електронна адреса;

в) інші персональні дані, надані Користувачем при заповненні реєстраційної форми.

 1. Під обробкою персональних даних Користувача розуміється збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, уточнення (оновлення або зміна), використання, поширення (в тому числі передача третім особам), знеособлення, знищення тощо.
 2. При зміні персональних даних Користувач зобов’язується надавати у найкоротші терміни уточнену інформацію Власнику.
 3. Власник включає дані Користувача з моменту, коли Користувач вперше надає свої персональні дані Власнику шляхом заповнення реєстраційної форми на інтернет-сторінці Власника.
 4. Власник бази даних може передавати персональні дані Користувача третім особам без попереднього повідомлення Користувача, якщо інше не передбачено законом.
 5. Користувач має всі права щодо захисту його персональних даних, передбачені чинним законодавством України, зокрема Законом України «Про захист персональних даних», а саме:

а) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

б) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

в) на доступ до своїх персональних даних;

г) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

ґ) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

д) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

е) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

є) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

ж) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

з) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

и) відкликати згоду на обробку персональних даних;

і) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

ї) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

 1. Відзначивши пункт на сторінці реєстрації «Я згоден на збір та обробку моїх персональних даних» Користувач також підтверджує, що повідомлений про включення інформації про нього до бази персональних даних з вищезазначеною метою, про права, що визначені Законом України «Про захист персональних даних».